Oznámení o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Informace z ČSÚ - stáhnout oznámení

stáhnout podrobnosti o obvodech a sčítacích komisařích

Dodatek:

Dolní Cerekev - sčítací obvod: 312001, 312002 /(č.p. 1 - č.p. 284), 312003 (č.p. 15 - č.p. 292)
Nový Svět - sčítací obvod: 312002 (č.p. 1 - č.p. 93)
Spělov - sčítací obvod: 312003 (č.p. 1 - č.p. 26 + sídliště nových rodinných domů)

Veřejná vyhláška

Oznámení o novostavbě výrobní haly pro psí pochutiny - stáhnout dokument

Rozhodnutí

Úřad městyse Batelova – Stavební úřad - stáhnout dokument

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.1/2011 je platná od 1. dubna 2011.

1. strana, 2. strana, 3. strana, 4. strana

Prodej pozemků

Městys Dolní Cerekev zveřejňuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Spělov:

část pozemku o výměře 1.185 m2 z parc.č. 350/1

část pozemku o výměře 613 m2 z parc.č. 92/3

za kupní cenu 150,-- Kč za 1 m2 - stáhnout