Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení

Dolní Cerekev - obnova NN v k.ú. Dolní Cerekev - stáhnout dokument

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - stáhnout dokument