Nařízení č. 1/2011

Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina - nařízení č. 1/2011- mimořádná veterinární opatření k tlumení nebezpečné nákazy - tularémie - stáhnout

Vyhláška č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních opdadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Dolní Cerekev - stáhnout

Vyhláška č. 1/2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. - stáhnout