Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, zveřejněno 13.12.2012 - stáhnout dokument

OZV č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. - stáhnout dokument

Veřejná vyhláška

stáhnout vyhlášku (.pdf)