Obecně závazná vyhláška č. 2/2013

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - stáhnout dokument

Stáhnout mapu č. 1
Stáhnout mapu č. 2

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - stáhnout dokument

Veřejná vyhláška Magistrátu města Jihlavy

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, datum zveřejnění: 15.11.2013- stáhnout dokument

OZNAMOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU POPLATKU - OZV č. 2/2012

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - stáhnout dokument