Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává požární řád městyse Dolní Cerekev, která upravuje organizaci a zásady požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.- úplné znění vyhlášky viz příloha - stáhnout dokument