Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

OZV č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Dolní Cerekev, která byla schválena ZM 14.12.2016 - stáhnout dokument