Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

OZV č. 3/2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a obecně závazná vyhláška č. 2/1995 o čistotě a zvláštním užívání veřejných prostranství na území obce Dolní Cerekev. OZV č. 3/2016 byla schválená ZM 14.12.2016. - stáhnout dokument