Vyhláška č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních opdadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Dolní Cerekev - stáhnout