Program rozvoje městyse Dolní Cerekev pro období 2020 - 2025

Program rozvoje městyse Dolní Cerekev je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje městyse. Formuluje představy o budoucnosti městyse a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. - stáhnout dokument