Program rozvoje městyse Dolní Cerekev pro období 2020 - 2025

Program rozvoje městyse Dolní Cerekev je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje městyse. Formuluje představy o budoucnosti městyse a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. - stáhnout dokument

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává požární řád městyse Dolní Cerekev, která upravuje organizaci a zásady požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.- úplné znění vyhlášky viz příloha - stáhnout dokument

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - stáhnout dokument

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

OZV č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Dolní Cerekev, která byla schválena ZM 14.12.2016 - stáhnout dokument