Prodej pozemků

Městys Dolní Cerekev zveřejňuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Spělov:

část pozemku o výměře 1.185 m2 z parc.č. 350/1

část pozemku o výměře 613 m2 z parc.č. 92/3

za kupní cenu 150,-- Kč za 1 m2 - stáhnout