Důležité upozornění

 

Městys Dolní Cerekev

Žádá vlastníky nemovitostí o umožnění přístupu do objektů projektantům firmy VEGAspol, v.o.s., Brno, kteří budou provádět místní šetření pro zpracování projektové dokumentace kanalizačních přípojek.

Projektanti se budou pohybovat ve Vaší lokalitě od pondělí 19. března 2012 do neděle 25. března 2012.  Případné požadavky přesných časů Vašich přítomností v nemovitostech nahlaste v kanceláři úřadu městyse nebo na telefonní číslo 608711413 Ing. Gallus nebo 605703421 Ing. Wolf. 

Toto upozornění se týká městečka, dále úseku "Kozí ulička" a  Červený kopec.

 

 Zdeněk Jirsa, starosta