Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.1/2011 je platná od 1. dubna 2011.

1. strana, 2. strana, 3. strana, 4. strana