Prorodinné a seniorské aktivity 2017

  • Vytisknout

Městys Dolní Cerekev opět uspěl pro rok 2017 s žádostí o poskytnutí dotace na prorodinnou a seniorskou politiku obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina s projektem Prorodinná a seniorská politika městyse Dolní Cerekev 2017. 

Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpořit prorodinné a seniorské aktivity obcí a měst na území Kraje Vysočina (podpora rodiny na komunální úrovni, zejména podpora mezigeneračního soužití, slaďování rodinného a pracovního života a informační a koncepční činnosti). Rodinná politika městyse Dolní Cerekev je upravena Koncepcí prorodinné politiky městyse Dolní Cerekev na období 2013 – 2020.

V rámci tohoto projektu budou během roku 2017 mimo jiné uspořádány následující akce, jejichž přesné termíny pořádání budeme průběžně aktualizovat. 

Projekt obsahuje tradiční (každoročně se opakující, s víceletou historií) aktivity i návrh nových – viz seznam níže. Po kliknutí na název akce se zobrazí podrobnosti.

Na třetím zasedání zastupitelstva městyse v roce 2017 byly usnesením ZM–3–2017–14 schváleny Pravidla městyse Dolní Cerekev pro poskytování dotací v rámci Dotačního programu prorodinné a seniorské politiky, které upravují možnosti spolků pro získání dotací na akce v průběhu celého roku. 

 

Mateřské centrum - každou středu dopoledne

Obecní ples - 14. ledna

Karneval pro děti - 18. února

Masopust + dětská maska - 25. února

- Seminář o bezpečnosti pro seniory - BESIP- březen?

Josefovská zábava - 18. března

Sběr velkoobjemového odpadu a sběr nebezpečného odpadu - 6. a 7. dubna

Jarní výstava - 8. dubna

Jarní a velikonoční dílny spojené s dnem otevřených dveří ZŠ a MŠ - duben

- Knihobraní - duben + listopad

Pletení pomlázek na hasičárně - 8. dubna

- Čistá Vysočina - duben

Stavění máje a pálení čarodějnic- 31. dubna

Den osvobození (lampionový průvod) - 5.května

- Den matek a rodiny (koncert  p.Pustina) - květen 

- Kurz první pomoci a bezpečnosti dětí

- Den dětí - 1.6.

- Cesta pohádkovým lesem - červen

- Branný závod s IZS - červen

- Sběr železného šrotu, vekoobjemového a nebezpečného odpadu - červen

- Festival Z kopce - červen

- Slavnostní ukončení školního roku - červen

- Pouťová zábava a turnaj házenéčervenec

- Závod dračích lodí - srpen

- Posezení u kapličky - srpen

- Setkání dechových hudeb - září 

- Memoriál Oldřicha Kotouna (hasičská soutěž) - září

- Seminář o bezpečnosti pro seniory - Policie ČR - září

- Divadelní představení - hostující soubor?

- Den seniorů říjen

- Králičí hody - říjen 

- Zabávané odpoledne - říjen

- Beseda s cestovatelem říjen

- Veřejné fórum, aktualizace koncepce- říjen

- Podzimní a vánoční dílny - listopad

- Podzimní zábava - listopad

- Setkání senior klubů listopad

- Dolnocerekvické Vánoce - prosinec

 --- Rozsvícení vánočního stromu - prosinec

 --- Adventní odpoledne (KD) - prosinec

 --- Vánoční inspirace (hospoda) - prosinec

 --- Vánoční koncert (v kostele) - prosinec

 --- Soutěž o nejkrásnější venkovní vánoční výzdobu - prosinec