Pro-rodinné aktivity 2014

  • Vytisknout

Městys Dolní Cerekev opět uspěl i pro rok 2014 s žádostí o poskytnutí dotace na prorodinnou politiku obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina s projektem Prorodinná politika městyse Dolní Cerekev 2. Poskytnutá dotace bude ve výši maximálně 50% prokazatelných nákladů.

Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpořit pro-rodinné aktivity obcí a měst na území Kraje Vysočina (podpora rodiny na komunální úrovni, zejména podpora mezigeneračního soužití, slaďování rodinného a pracovního života a informační a koncepční činnosti). Rodinná politika Kraje Vysočina je upravena Koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina, kterou v roce 2012 schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Rodinná politika městyse Dolní Cerekev je upravena Koncepcí prorodinné politiky městyse Dolní Cerekev na období 2013 – 2020.

V rámci tohoto projektu budou během roku 2014 mimo jiné uspořádány následující akce, jejichž přesné termíny pořádání budeme průběžně aktualizovat. 

Projekt obsahuje tradiční (každoročně se opakující, s víceletou historií) aktivity i návrh nových – viz seznam níže. Po kliknutí na název akce se zobrazí podrobnosti.

 

Obecní ples - 25. ledna

Karneval pro děti - 8. února

Masopust - 1. března

Beseda s chiropraktikem - 3. dubna

Čistá Vysočina - 4.-14. dubna

Velikonoční dílny - ZŠ = 9. dubna, MŠ = 10. dubna

Muži v offsidu (divadlo v KD D. Cerekev) - 12. dubna *

- Velikonoční výstava - duben

Stavění máje a pálení čarodějnic - 30. dubna

Den osvobození - 7. května

Den matek a rodiny (Koncert vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny) - 26. května

zájezd na operu Don Giovanni (Janáčkovo divadlo Brno) - 28. května *

- Den dětí - 1. června

Kurz první pomoci - červen 

- Den s integrovanou záchrannou službou - 13. června

- Slavnostní ukončení školního roku - 26. června v kulturním domě od 16 - 18 hodin 

 

- Pouťová zábava a turnaj házené - červenec

Posezení u kapličky - 16.srpna

- Setkání dechových hudeb - 7.září

Memoriál Oldřicha Kotouna - hasičská soutěž - 14. září

Zábavní odpoledne na téma zdravý životní styl - 19. září

- Den seniorů - říjen

Králičí hody - 25. října

Podzimní zábava - 29. listopadu

Vánoční inspirace - 29. listopadu

Rozsvícení vánočního stromu - 30. listopadu

Podzimní a vánoční dílny - 4. a 10. prosince

- Setkání senior klubů - prosinec

Adventní odpoledne - 6. prosince

Vánoční koncert - 13. prosince

+ "Půlnoční" mše v kostele - 24. prosince *

 

Pozn.: projekty s hvězdičkou (*) nejsou financovány z prostředků projektu.

 
Za projekt jsou zodpovědní: