Pro-rodinné aktivity 2013

  • Vytisknout

Městys Dolní Cerekev v roce 2012 uspěl s žádostí o poskytnutí dotace na prorodinnou politiku obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina s projektem Prorodinná politika městyse Dolní Cerekev. Poskytnutá dotace bude ve výši maximálně 50% prokazatelných nákladů.

Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpořit pro-rodinné aktivity obcí a měst na území Kraje Vysočina (podpora rodiny na komunální úrovni, zejména podpora mezigeneračního soužití, slaďování rodinného a pracovního života a informační a koncepční činnosti). Rodinná politika Kraje Vysočina je upravena Koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina, kterou v roce 2012 schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina.

V rámci tohoto projektu byly v roce 2013 mimo jiné uspořádány následující akce. V rámci rubriky prorodinných aktivit jsme také zařadili sekci tipy na výlety, které vycházeli v měsíčníku Aktuálně z radnice. Byla také vytvořena Koncepce prorodinné politiky městyse Dolní Cerekev na období 2013 – 2020. Verze schválená zastupitelstvem je zde.

Projekt obsahuje tradiční (každoročně se opakující, s víceletou historií) aktivity i návrh nových – viz seznam níže. Po kliknutí na název akce se zobrazí podrobnosti.

 

Obecní ples

26. ledna

Masopust

9. února

Karneval pro děti

9. března

* Beseda s chiropraktikem * - akce není podpořena z tohoto projektu

14. března

Jarní výstava

březen / duben

*Výlet s hasiči do Přibyslavi a Veselý kopec* - akce není podpořena z tohoto projektu

27. dubna

* Stavění máje a pálení čarodějnic * - akce není podpořena z tohoto projektu

30. dubna

Den matek a rodiny – koncert Jakuba Pustiny a spol. v kině

6. května (správně 12.5.)

Státní svátek - Den osvobození – lampionový průvod

7. května

Putování s velbloudem

11. května

* Memoriál Oldřicha Kotouna – hasičská soutěž * - akce není podpořena z tohoto projektu

18. května

Den dětí

1. června

Den otců

16. června (3.červnová neděle)

Slavnostní ukončení školního roku

27. června

* Dolnocerekvická pouť * - akce nejsou podpořeny z tohoto projektu

21. července

Posezení u kapličky

10. srpna

Setkání dechových hudeb

8. září

Sportovně environmentální odpoledne v hale

20. září

Seminář Finanční gramotnost

17. října

Seminář Domácí násilí zaměř. na děti + E-kriminalita

14. října

Den seniorů + Seminář Domácí násilí zaměř. na seniory

4. října

Králičí hody

19. října

Výstava výtvarných prací žáků na úřadu

listopad

Výstava Rodina ve staletích

listopad - prosinec

* Knihobraní * - akce nejsou podpořeny z tohoto projektu

30. listopadu

Rozsvícení vánočního stromu

1. prosince

Vánoční výstava

30.11 - 1.12.

Adventní odpoledne

7. prosince

 Vánoční koncert

14. prosince

 

 

 

Za projekt byly v roce 2013 zodpovědní: