Koncepce prorodinné politiky

Městys Dolní Cerekev připravil pro nadcházející období (do roku 2020) strategický dokumentu o rodině, který analyzuje aktuální situaci obce a přináší ucelený soubor informací o možnostech a směřování jejího budoucího rozvoje.

Na tomto místě je ke stažení Koncepce prorodinné politiky městyse Dolní Cerekev na období 2013 – 2020. Jde o finální dokument schválený zastupitelstvem městyse na jeho prosincovém (19.12.2013) zasedání usnesením Zastupitelstva městyse Dolní Cerekev č. ZM – 6 – 2013 – 10.

Do přípravy konečné podoby prorodinné politiky byly zapojeny všechny spolky v Dolní Cerekvi. Protože se problematika dotýká především občanů, byl dokument poskytnut k připomínkování také široké veřejnosti. Součinnost aktérů z různých oblastí zaručuje všestranný přístup k řešení problémových témat.

Naplňování opatření koncepce budou pravidelně vyhodnocována a s vývojem potřeb a priorit občanů a cílů městyse aktualizována.

Děkujeme za všechny názory a náměty.