Dolnocerekvický magazín 05 a 06/2020

Na Cerekvickém Youtube kanále můžete najít další videomagazíny, ten aktuální o červnových událostech v Dolní Cerekvi.

Dozvíte se něco o zakončení školního roku a nové cvičné kuchyni v naší škole, odkladu festivalu Z Kopce, výjezdech našich hasičů, hledačích pokladů ze školky či jaderném uložišti blíže Dolní Cerekvi.

Nové videozprávy shrnující uplynulý měsíc v našem městysi najdete zde: https://youtu.be/GKeccKACc8A

a pro připomenutí videomagazín z května naleznete zde: https://youtu.be/uTBnAoeNprM

 

GDPR

Informace o nakládání s osobními údaji

 

Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107(dále jen „městys“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Městys zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů městyse v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených městysu zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Městys provádí jen výjimečně. 

Městys respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Městys zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je městys pověřen, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Městys zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Městys pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů obce, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na Městys je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS edkbnzr, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Úřad městyse Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45  Dolní Cerekev osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Úřad městyse Dolní Cerekev, nebo přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na městys obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na městys obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Jmenovaným pověřencem pro městys je Ing. Radomír Tomandl, tel. 602 459 546, Lípa 216, 582 57 Lípa, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , datová schránka: fstv9ad

Prorodinné a seniorské aktivity 2017

Městys Dolní Cerekev opět uspěl pro rok 2017 s žádostí o poskytnutí dotace na prorodinnou a seniorskou politiku obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina s projektem Prorodinná a seniorská politika městyse Dolní Cerekev 2017. 

Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpořit prorodinné a seniorské aktivity obcí a měst na území Kraje Vysočina (podpora rodiny na komunální úrovni, zejména podpora mezigeneračního soužití, slaďování rodinného a pracovního života a informační a koncepční činnosti). Rodinná politika městyse Dolní Cerekev je upravena Koncepcí prorodinné politiky městyse Dolní Cerekev na období 2013 – 2020.

V rámci tohoto projektu budou během roku 2017 mimo jiné uspořádány následující akce, jejichž přesné termíny pořádání budeme průběžně aktualizovat. 

Projekt obsahuje tradiční (každoročně se opakující, s víceletou historií) aktivity i návrh nových – viz seznam níže. Po kliknutí na název akce se zobrazí podrobnosti.

Na třetím zasedání zastupitelstva městyse v roce 2017 byly usnesením ZM–3–2017–14 schváleny Pravidla městyse Dolní Cerekev pro poskytování dotací v rámci Dotačního programu prorodinné a seniorské politiky, které upravují možnosti spolků pro získání dotací na akce v průběhu celého roku. 

 

Mateřské centrum - každou středu dopoledne

Obecní ples - 14. ledna

Karneval pro děti - 18. února

Masopust + dětská maska - 25. února

- Seminář o bezpečnosti pro seniory - BESIP- březen?

Josefovská zábava - 18. března

Sběr velkoobjemového odpadu a sběr nebezpečného odpadu - 6. a 7. dubna

Jarní výstava - 8. dubna

Jarní a velikonoční dílny spojené s dnem otevřených dveří ZŠ a MŠ - duben

- Knihobraní - duben + listopad

Pletení pomlázek na hasičárně - 8. dubna

- Čistá Vysočina - duben

Stavění máje a pálení čarodějnic- 31. dubna

Den osvobození (lampionový průvod) - 5.května

- Den matek a rodiny (koncert  p.Pustina) - květen 

- Kurz první pomoci a bezpečnosti dětí

- Den dětí - 1.6.

- Cesta pohádkovým lesem - červen

- Branný závod s IZS - červen

- Sběr železného šrotu, vekoobjemového a nebezpečného odpadu - červen

- Festival Z kopce - červen

- Slavnostní ukončení školního roku - červen

- Pouťová zábava a turnaj házenéčervenec

- Závod dračích lodí - srpen

- Posezení u kapličky - srpen

- Setkání dechových hudeb - září 

- Memoriál Oldřicha Kotouna (hasičská soutěž) - září

- Seminář o bezpečnosti pro seniory - Policie ČR - září

- Divadelní představení - hostující soubor?

- Den seniorů říjen

- Králičí hody - říjen 

- Zabávané odpoledne - říjen

- Beseda s cestovatelem říjen

- Veřejné fórum, aktualizace koncepce- říjen

- Podzimní a vánoční dílny - listopad

- Podzimní zábava - listopad

- Setkání senior klubů listopad

- Dolnocerekvické Vánoce - prosinec

 --- Rozsvícení vánočního stromu - prosinec

 --- Adventní odpoledne (KD) - prosinec

 --- Vánoční inspirace (hospoda) - prosinec

 --- Vánoční koncert (v kostele) - prosinec

 --- Soutěž o nejkrásnější venkovní vánoční výzdobu - prosinec

Oznámení - pitná voda

Městys Dolní Cerekev oznamuje občanům, že po vyhodnocení kontrolních rozborů vody je voda v pořádku.