GDPR

Informace o nakládání s osobními údaji

 

Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107(dále jen „městys“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Městys zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů městyse v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených městysu zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Městys provádí jen výjimečně. 

Městys respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Městys zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je městys pověřen, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Městys zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Městys pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů obce, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na Městys je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS edkbnzr, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Úřad městyse Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45  Dolní Cerekev osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Úřad městyse Dolní Cerekev, nebo přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na městys obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na městys obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Jmenovaným pověřencem pro městys je Ing. Radomír Tomandl, tel. 602 459 546, Lípa 216, 582 57 Lípa, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , datová schránka: fstv9ad