Lokalita Hrádek

 

V katastrálním území městyse Dolní Cerekev se nachází oblast, ve které by se v budoucnu mohlo začít budovat hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Protože informovanost v této oblasti není nejen v celé naší republice, ale především v našem regionu moc dobrá, rozhodli jsme se na naše stránky umístit informace zaměřené především na našemu bydlišti nejbližší lokalitu Hrádek (dříve Rohozná).

Vyznačení vytipovaných lokalit na mapě ČR ( www.surao.cz)

Chceme našim obyvatelům poskytnout i materiály zpracované pro Pracovní skupinu pro dialog o hlubinném ukládání. Vznik této pracovní skupiny je krokem, který navazuje na výsledky jednání konference "Nekonfliktně k hlubinnému úložišti", která se konala v listopadu loňského roku a na jednání „u kulatého stolu“ v červnu 2010. Obě jednání ukázala, že právě vznik pracovní skupiny by mohl pomoci sladit dosavadní rozdílné názory a očekávání, vyjít vstříc dlouhodobě známým požadavkům některých obcí, zajistit, že práce směrované k vývoji úložiště zohlední nejen celospolečenská, technická a ekonomická kritéria, a že se bude postupovat v souladu s místními zájmy, jako jsou ochrana krajiny a rozvoj mikroregionu úložiště.

 

Postupně zde budeme zveřejňovat dostupné materiály o naší lokalitě, aby si obyvatelé lokality mohli udělat vlastní názor.

 

Dokumenty ke stažení: