Třídění odpadu

Na následující mapě je zobrazeno rozmístění kontejnerů na třídění odpadů v Dolní Cerekvi.


zdroj: http://geoportal.cenia.cz (upraveno)

Vysvětlivky k mapě:

spičkačervená kontejner na biologicky rozložitelný odpad 
kontejner na papír 
kontejner na sklo 
kontejner na plasty (většina z nich je opatřena i oranžovou nálepkou, která znamená, že je možno vhazovat i nápojové kartony) 

 

Nejbližší sběrné dvory:

 • Havlíčkova 64, Jihlava (telefon: 567553111)
  Po-pá: 6:00 - 19:00 hod. So: 7:30 - 12:00 hod.

 • U hlavního nádraží 3, Jihlava (telefon: 567 210983)
  Po-pá: 9:00 - 18:00 hod. So: 8:00 - 12:00 hod.

 • Za Stínadly 332, Telč (telefon: 384420001)
  Po-pá: 14:00 - 18:00 hod. So: 8:00 - 12:00 hod.

 • Myslotínská 1740, Pelhřimov (telefon: 565323138)
  Po-pá: 8:00 - 16:00 hod.


Úřad městyse organizuje několikrát ročně sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Sokol organizuje jednou až dvakrát ročně „sběr železného šrotu".

V budově úřadu městyse je umístěna nádoba (tzv. E-box) na drobné elektrozařízení.

Více o třídění odpadů a nakládání s nimi na webu www.jaktridit.cz