Pamětihodnosti

Kostel sv. Maří Magdalény

Kostel byl vystavěn r. 1224 (dřevěný), r. 1723 byl ale přestavěn do kamenné podoby. Ovšem r. 1763 dochází k rozsáhlemu požáru a kostel je až do r. 1765 opuštěn. Od té doby byl kostel ještě mnohokrát rekonstruován.

Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

V opačné části návsi než kostel (před Koloniálem u Sv. Jána)se nachází sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého. Vytvořil ho r. 1715 zdejší švec O. Procházka.

Fara se slunečními hodinami

Na nejstarším poschoďovém domě v obci sloužícím jako fara (č.p. 78) byly r. 1853 vybudovány sluneční hodiny. Jejich drobnou stupnici zdobí nápis "Užij nynější – pamětliv poslední". (mapa)

Nezachované

Smírčí/Křížový kámen

Kámen s vytesaným křížem a kopím uprostřed stál na pravé straně od silnice na Batelov a zřejmě označoval místo dosud neznámé tragické události. Jeho výška byla 100 cm, šířka 56 cm a tloušťka 15 cm.