Důležité - nepřehlédněte

Městys Dolní Cerekev upozorňuje občany na havarijní stav některých lip na dolním hřbitově, které hrozí pádem páteřních větví a ohrožují nejen majetek občanů, ale hlavně jejich životy a zdraví.

Vyzýváme proto občany, aby ve večerních hodinách hřbitov nenavštěvovali a především nechodili na vyznačená území, kde k pádům stromů může dojít v nejbližší době.

Tato místa jsou označena páskou a textovou výstrahou.