Upozornění občanům

Městys Dolní Cerekev upozorňuje občany vlastnící objekty připojené na veřejný vodovod, aby provedli kontrolu zabezpečení vodovodních potrubí, hlavních uzávěrů a vodoměrů před zamrznutím. V příštích dnech při předpovídaném počasí poklesu teplot pod více než 20°C pod nulou by mohlo dojít k poškození vodovodního potrubí a zařízení s následným havarijním stavem úniku vody a ohrožení zásobování v městysi a jeho místních částech.

Děkujeme občanům za konstruktivní spolupráci.