VKP - dolní hřbitov Dolní Cerekev

 

Městys Dolní Cerekev oznamuje občanům zahájení aktivit Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, který rozhodl o ošetření stromů na dolním hřbitově. Spočívá ve stabilizaci řezem – bezpečnostní a zdravotní řezy (odstranění suchých, nemocných a polámaných větví), redukční obvodové a výškové řezy (symetrizace a odlehčení korun).  Akce bude zahájena 31. srpna 2011 s tím, že veškeré náklady hradí Magistrát města Jihlavy.

Z tohoto důvodu bude omezen volný pohyb osob v prostoru hřbitova. Prosíme občany a návštěvníky Dolní Cerekve, aby respektovali pokyny pracovníků odborné dodavatelské firmy.