Úprava silnice Dolní Cerekev – Kostelec

  • Vytisknout

Pár informací o probíhající úprava silnice do Dolní Cerekve, kterou pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny provádí tuto stavbu firma Strabag. 

Oficiálně jde o je stavební úpravu silnice II. třídy v délce cca 1,131 km s názvem stavby „II/639 Nový Svět – Kostelec OK II/406“. 

Cílem je zvýšení bezpečnosti dopravy protismykovou úpravou povrchu. Dále bude pročištěn příkop, provedeny lokální sanace vozovky a násypů a doplněno dopravní značení. 

 

Šířka vozovky zůstane zachována – silnice se nebude rozšiřovat. Směrové a výškové vedení silnice zůstane zachováno – silnice se nebude ani v esíčku „narovnávat“. 

Úsek oprav začíná na hranici železničního přejezdu (2,5 m od osy krajní koleje) a končí spárou mezi starým krytem a novou úpravou navazující na novou okružní křižovatku II/406-II/639 (kruháč u masny). 

A termínově? Podle informací ze stavby ⚒ chce mít do konce května stavební firma hotovo. 

Kácení stromů již proběhlo. 

Aktuálně prováděné sanace se po částech potáhnou až do ½ května. 

V týdnu od 17.5. by pak měla být prováděna pokládka asfaltového mikrokoberce, a to vždy po celém pruhu – tzn. semafor na začátku a konci kopce – ve třetím květnovém týdnu nás tak u semaforů čeká zdržení cca 2x delší, než je teď. 

Koncem května se pak provede vodorovné a svislé dopravní značení a dokončení stavby.

V červnu bychom mohli mít od této stavby pokoj.  

Snad tomuhle poměrně smělému plánu bude přát počasí…