Návrh nového územního plánu

Vážení občané, vzhledem k epidemiologické situaci jsme museli zrušit předprojednání návrhu nového územního plánu Dolní Cerekve (ÚP). Původně jsme se měli začátkem listopadu sejít v našem kině a urbanisté z architektonické kanceláře měli představit pracovní verzi návrhu ÚP. K této prezentaci nedošlo, přesto zveřejňujeme pracovní podobu návrhu ÚP.

Nejedná se tedy o oficiální cestu a proto by s oficiálními připomínkami bylo vhodné počkat na řádné projednání. Tuto pracovní podobu dokumentace zveřejňujeme proto, že nebylo možné se potkat s většinou žadatelů o rozvojové plochy, proto chceme umožnit delší časové období pro postudování a případně drobně revidovat návrh před jeho oficálním projednáním s dotčenými orgány státní správy a s veřejností.

Pracovní podoba návrhu nového územního plánu ke stažení po jednotlivých výkresech:

1. Výkres základního členění území_návrh.pdf

2. Hlavní výkres_návrh.pdf

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací_návrh.pdf

4. Koordinační výkres_návrh.pdf

5. Výkres předpokládaného záboru půdního fondu_návrh.pdf

6. Podmínky pro využití ploch (dříve regulativy) - návrh.pdf