Vyjádření městyse Dolní Cerekev k situaci ve škole

  • Vytisknout

Vyjádření městyse Dolní Cerekev jako zřizovatele k rezignaci Mgr. Petra Šilharta na funkci ředitele Základní školy a mateřské školy Dolní Cerekev.

Ke dni 17. února 2020 došlo ke změně ve vedení Základní školy a mateřské školy Dolní Cerekev – pověřeným zástupcem ředitele je nyní Mgr. Světlana Příhodová.

Důvodem této změny je skutečnost, že ve středu 12. února pan ředitel Mgr. Petr Šilhart doručil osobně na úřad městyse Dolní Cerekev svoji rezignaci na funkci ředitele školy v Dolní Cerekvi, kde uvedl, že rezignuje z osobních a rodinných důvodů. Pověření k dočasnému vedení školy následně přijala paní Mgr. Světlana Příhodová, za což jí náleží poděkování.

Výuka na škole plynule pokračuje v nezměněném režimu, jen prozatím budou některé hodiny suplovány. Současně městys Dolní Cerekev připravuje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Dolní Cerekev s tím, že nový ředitel, či ředitelka školy, se po výběru odbornou komisí ujme své funkce co nejdříve to bude možné, nejpozději však během letních prázdnin tak, aby naše škola byla řádně připravena na zahájení školního roku 2020/2021. 

Prioritou městyse nadále zůstává soustavné zajišťování kvalitnějších podmínek pro výuku našich žáků a vytváření co nejlepších podmínek pro děti v ZŠ a MŠ, pro práci našich pedagogů a pro zajištění kvalitních podmínek pro mimoškolní činnost dětí a mládeže v Dolní Cerekvi.