Bioodpad – jak a do čeho třídit přes zimu

Bioodpadu v zimním období příliš nevzniká, přesto městys Dolní Cerekev umožňuje jeho sběr do hnědých popelnic na šesti místech (na odbočce k panelovým domům, u kina, na Husím plácku na odbočce do Kozí uličky, Na Cihelně, u vlakové zastávky na Novém Světě a ve Spělově u bytovky).

 

bioodpad zima 2020

Naše domácí odpadkové koše se plní biologickým odpadem především při vaření. Ale jaký odpad z domácnosti vůbec patří do bioodpadu? Jsou to zbytky ovoce a zeleniny, jadřince a pecky, zbytky pečiva a obilovin, čajové sáčky a kávové sedliny, skořápky od vajec a ořechů, květiny a jejich odumřelé části. Pozor, odpad živočišného původu do nádob na bioodpad nepatří (maso, odřezky, kosti apod.).

Kam bioodpad vynášet? Pokud máte zahradu, pak je ideálním místem pro vyhození bioodpadu kompost, který je snadné si vyrobit. Nebo můžete sáhnout po speciálních nádobách – tzv. kompostérech. Do vlastního kompostu dokonce můžete vyhazovat více druhů odpadu než do bioodpadu sváženého městysem. Pokud tímto nedisponujete, zbývají právě výše zmíněná sběrná místa s hnědými popelnicemi.

Podle průzkumů tvoří bioodpad v průměru cca 18 % vyhozeného odpadu v popelnicích se směsným odpadem. Jedná se cca o pětinu objemu popelnice, o kterou můžete ušetřit místo na směsný odpad, který tam skutečně patří. Bioodpad tak nemusí skončit s komunálním odpadem z obcí na skládce pod zemí ani ve spalovně, ale může z něj vzniknout kompost či substráty pro zahradnictví. V jarních a letních měsících, kdy likvidujeme velké množství zeleně pak může lokálně dosahovat podíl bioodpadu v černých popelnicích až 60 % hmotnostních.