Jak je to s těmi našimi odpady?

Na základě rozhodnutí zastupitelstva městyse ze 4. prosince a po dohodě se svozovou firmu FCC Dačice, s.r.o., oznamujeme, že od začátku roku 2020 bude vývoz komunálního odpadu nově ve čtrnáctidenním režimu, a to vždy v sudé pondělí.

Z tohoto důvodu již také proběhlo posílení hnízd u panelových domů, zdravotního střediska a školy právě o černé kontejnery na směsný komunální odpad. 

Důvodů, proč jsme tento nepopulární krok učinili, je několik. Z odpadového auditu vychází, že v Dolní Cerekvi vyprodukoval průměrný občan 240,23 kg směsného komunálního odpadu (SKO) za rok. Přitom dlouhodobý cíl ČR je 120 kg/os./rok SKO. Protože se k tomuto cíli již některé obce blíží, je potřeba učinit potřebné kroky a opatření i u nás. Když to převedeme na peníze, tak náklady městyse jsou cca 1,8 mil. Kč vs. příjmy z poplatků 829 tis. Kč. Měli jsme tedy možnost buď cca zdvojnásobit poplatek, nebo optimalizovat třídění a svozy. Náklady za uložení odpadu však v dalších letech velmi porostou. Protože skládkovné musí být ze současných 500 Kč/t plynule navyšováno až na 1850 Kč/t v roce 2023. Naší prioritou je to, aby obyvatelé co nejdéle neplatili více než v současné době. 

Musíme se proto ale razantně zlepšit v třídění odpadů. Abychom tomu dali potřebný prostor, posilujeme všechna sběrná hnízda o modré (na papír) a žluté (na plasty) kontejnery. Modré kontejnery jsou již rozvezeny, na žluté čekáme do konce tohoto roku. Jednáme o možnostech, jak efektivněji řešit bioodpad. Zatím využívejte co nejvíce své kompostéry nebo případně hnědé popelnice.

A jak to bude se svozy odpadu na přelomu roku?

- Svoz komunálního odpadu bude v obvyklých časech (nehledě na sváteční dny), tj. v pondělí 23.12., v pondělí 30.12., v pondělí 6.1.2020 a pak až 20.1.2020 vždy od rána.

- Svoz plastu proběhne ve středu 25.12. a pak znovu 2.1.2020. 

- Papír nám ale vyvezou ve čtvrtek 19.12. a pak až 2.1.2020. Krabice a balicí papíry zpod stromečku proto pořádně zmačkejte nebo rozřežte.

 

Děkujeme, že vám, naši Cerekváci, není problematika odpadů lhostejná.