Historie Klubu seniorů Dolní Cerekve

Náš klub byl založen na popud manželů Čermákových. První setkání proběhlo 15. února 2010 v "Hostinci u Mayerů".