Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení

Dopravní stavba "III/0394 - N. Svět - Spělov - kř. II/639 - ETAPA č. 2" - stáhnout dokument

2. Výzva MAS Třeštˇsko pro Program rozvoje venkova

2. Výzva MAS - viz příloha - stáhnout dokument

Magistrát města Jihlavy - Rozhodnutí - Veřejné vyhláška -

"Kanalizační systém a ČOV - aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy" a "Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy II. etapa - dobudování kanalizace" - stáhnout dokument