Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.1/2011 je platná od 1. dubna 2011.

1. strana, 2. strana, 3. strana, 4. strana

Rozhodnutí

Úřad městyse Batelova – Stavební úřad - stáhnout dokument

Prodej pozemků

Městys Dolní Cerekev zveřejňuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Spělov:

část pozemku o výměře 1.185 m2 z parc.č. 350/1

část pozemku o výměře 613 m2 z parc.č. 92/3

za kupní cenu 150,-- Kč za 1 m2 - stáhnout