Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využítí území - autobusová zastávka v centru obce - II/639 Dolní Cerekev - průtah - stáhnout dokument

ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZŠ a MŠ Dolní Cerekev 2010

Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí v kanceláři Městyse Dolní Cerekev.

Mateřská škola - stáhnout dokument
Základní škola - stáhnout dokument