Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí o změně využití území jako plochy pro dětské hřiště na pozemku parc.č. 36/4 k.ú. Dolní Cerekev - stáhnout dokument

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy - stáhnout dokument

Oznámení

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina - stáhnout dokument

Opatření obecné povahy

stáhnout dokument

Oznámení

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Spělov - stáhnout dokument