Záměr pozemku

Zveřejnění záměru prodat pozemek KN p.č. 350/15 v k.ú. Spělov - stáhnoout