Oznámení

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Spělov - stáhnout dokument