Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - 16.9.2019 - 10 hod. - Kraj Vysočina - stáhnout dokument