Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí - aktuální výzva k šetření vodou

Žádáme občany, aby důsledně dodržovali zákaz odběru vody z vodovodního řadu k zalévání zahrad, trávníků, mytí aut, napouštění bazénů , zásobních nádrží apod. Zákaz odběru vody k těmto účelům se vztahuje na povrchové vody (rybníky, nádrže, koupaliště, potoky, řeka) a omezení v maximální možné míře se vztahuje i na podzemní vody (domovní studně) – viz příloha. - stáhnout dokument