Magistrát města Jihlavy - Rozhodnutí - Veřejné vyhláška -

"Kanalizační systém a ČOV - aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy" a "Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy II. etapa - dobudování kanalizace" - stáhnout dokument