Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné komunikaci - silnice III/0394 - od 16.10.2017 do 30.11.2017 - viz příloha - stáhnout dokument