Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikací - stáhnout dokument