Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby "Obnova vodovodních řadů lokalita Škvárovna v obci Dolní Cerekev" na pozemku pracelní číslo 722/2 v k.ú. Spělov, obec Dolní Cerekev" - stáhnout dokument