Hlášení MR - 14.4.

Zápis do mateřské školy - oznámení pro rodiče: dne 29. dubna od 14 do 17 hod. proběhne zápis v budově mateřské školy: k zápisu se rodiče dostaví s vyplněnou žádostí o přijetí, s rodným číslem dítěte a občanským průkazem. Formuláře jsou k vyzvednutí v MŠ nebo ke stažení na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Dolní Cerekev.

Klub seniorů Dolní Cerekev zve na jarní výstavu s názvem "Velikonoční inspirace" v sobotu 19. dubna 2014 od 9 do 17 hod. Výstava se koná v Hostinci U Mayerů. Součástí výstavy budou výrobky dětí ZŠ Dolní Cerekev. Drobné výrobky si můžete zakoupit.