Historie

Dolní Cerekev byla pravděpodobně založena biskupem Pelhřimem v roce 1224. Zpočátku se jí říkalo Německá Cerekev, kvůli německým osadníkům. V roce 1451 získal obec Václav Leskovec z Leskovce, člen významného jihočeského rodu. Právě za Leskovců zde byla vybudována tvrz (první zmínka z roku 1552), dvě brány k výběru mýta a právě v této době získala Cerekev také erb. Po Bílé hoře v roce 1623 získává Cerekev opět pražské arcibiskupství, kterému Cerekev patřila až do roku 1918. V roce 1768 vypukl v obci požár, který zničil velkou část obce. Dolní Cerekvi se v její historii nevyhýbaly ani epidemie. Např. v roce 1832 vypukla epidemie cholery, na kterou zemřelo přes 100 občanů. V polovině 18. století byla zřízena obecná škola a v roce 1825 byla postavena nová školní budova (dnes je zde obecní úřad).

V roce 1887 byl zahájen provoz na trati Jihlava- Veselí nad Lužnicí. Původně měla být v Cerekvi hlavní zastávka, která je dnes v Kostelci, ale kvůli odporu místních sedláků zde byla zřízena pouze osobní zastávka. Později (v roce 1915) k ní přibyla i zastávka nákladní a skladiště. Po první světové válce začala modernizace obce velmi rychle postupovat. V roce 1928 zahájilo promítání místní kino a od roku 1937 byla obec plně elektrifikována. Druhá světová válka se do dějin obce zapsala dvěma důležitými událostmi. V únoru 1945 byl proveden nálet spojeneckých letců na místní železniční most a 9. dubna 1945 byl poblíž drážního domku zastřelen německou hlídkou ruský zajatec. Rudá armáda dorazila do obce 10. května 1945.

V roce 1960 solní bránu silně poškodil projíždějící tank, a tak musela být o rok později zbourána. (Druhá brána byla zbourána už v roce 1850.) V této době opět dochází k další modernizaci obce. Bylo postaveno zdravotnické středisko, kulturní dům, místní rozhlas atd. Od 1. dubna 1980 byla Dolní Cerekev společně s Novým Světem a Spělovem sloučena v jednu obec. 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.

Dolní Cerekev, http://cs.wikipedia.org/w/... (verze z 25.9.2008)