Posezení u zvoničky ve Spělově - pátek 24. srpna 2018

od 18 hod. - odhalení a žehnání pamětní desky obětem 1. světové války - viz příloha - stáhnout dokument

Setkání dechových hudeb v Dolní Cerekvi - neděle 9. září 2018

13,30 hod. - prostranství u kulturního domu - viz plakát v příloze - stáhnout dokument

Dotazník MZe ČR "Plánování v oblasti vod"

Ministerstvo zemědělství požádalo městys a občany městyse o   vyplnění  dotazníků týkající se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením. Vyplnění dotazníku je zcela dobrovolné.

Dotazník pro občany: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWAg5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform

 

 

 

 

MZe - dotazník "Plánování v oblasti vod“

 Ministerstvo zemědělství požádalo městys a občany o vyplnění dotazníků týkající se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením. Vyplnění dotazníku je zcela dobrovolné.

Dotazník pro občany: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWAg5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform

 

 

 

 

Výstraha ČHMÚ- Nebezpečí požárů

Od úterý 07.08.2018 nadále přetrvává nebezpečí vzniku požárů kvůli dlouhotrvajícímu velmi teplému a suchému počasí. Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod. V přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou  být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.