Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitostí na rok 2013

Ode dne 26.4.2013 do dne 27.5.2013 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam daně z nemovitostí na rok 2013 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina - stáhnout dokument

Sběr velkoobjemového odpadu, nebezpečného a zvlášť nebezpečného odpadu

Termín: 24. a 25. dubna 2013 – středa, čtvrtek v době od 7.00 do 16.00 hodin

Umístění kontejneru: školní dvůr

Velkoobjemový odpad - ukládání odpadu:

Velkoobjemový odpad z domácností, např. lina, nábytek, koberce, matrace, plasty apod.

Nebezpečný a zvlášť nebezpečný odpad – ukládání odpadu:

Sorbent, upotřebená čistící tkanina, pneumatiky, plastové a kovové obaly znečištěné N látkami, motorový nebo převodový olej, barva, lepidlo, pryskyřice, rozpouštědla, odmašťovací přípravky obsahující N látky, nepoužitelná cytostatika, léčiva, akumulátorové baterie – netříděné, zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti, ledničky, mrazničky, elektro odpad - televizory

Manipulační poplatek: 15,-- Kč za 1 m3

Pověřená osoba městyse Dolní Cerekev: Ing. Jaroslav Vláčil