Sběr velkoobjemového odpadu, nebezpečného a zvlášť nebezpečného odpadu

Termín: 24. a 25. dubna 2013 – středa, čtvrtek v době od 7.00 do 16.00 hodin

Umístění kontejneru: školní dvůr

Velkoobjemový odpad - ukládání odpadu:

Velkoobjemový odpad z domácností, např. lina, nábytek, koberce, matrace, plasty apod.

Nebezpečný a zvlášť nebezpečný odpad – ukládání odpadu:

Sorbent, upotřebená čistící tkanina, pneumatiky, plastové a kovové obaly znečištěné N látkami, motorový nebo převodový olej, barva, lepidlo, pryskyřice, rozpouštědla, odmašťovací přípravky obsahující N látky, nepoužitelná cytostatika, léčiva, akumulátorové baterie – netříděné, zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti, ledničky, mrazničky, elektro odpad - televizory

Manipulační poplatek: 15,-- Kč za 1 m3

Pověřená osoba městyse Dolní Cerekev: Ing. Jaroslav Vláčil

 

 

 

Zápis dětí do Mateřské školy v Dolní Cerekvi

Zápis proběhne od 9 do 15 hodin - stáhnout dokument

Aktuálně z radnice - duben 2013

stáhnout dokument

Upozornění - uzavírka silnice II/639

V souvislosti s pokračováním rekonstrukce silnice II/639platí od 2. dubna 2013 úplná uzavírka silnice II/639 – dolního konce. Autobusová doprava nebude tímto opatřením omezena, současné zastávky na městečku a na Novém Světě zůstanou v provozu – trasa autobusů  se nemění.

Stále platí, že vjezd do Dolní Cerekve  je povolen výhradně místním občanům, dopravní obsluze a návštěvám Dolní Cerekve. Objízdné trasy budou od 2.4. vyznačeny dopravním značením.