CereKvák 3-2019

Třetí letošní číslo cerekvického zpravodaje je ve schránkách. Pro mimocerekvické zveřejňujeme i jeho elektronickou verzi. - stáhnout dokument